Privacy- & Cookiebeleid

Bij KGS DIAMOND proberen we elke dag onze producten te verbeteren en nieuwe technologieën te ontwikkelen zodat we u nieuwe diamantoplossingen kunnen bieden voor zelfs de meest gecompliceerde schuur- en polijst-uitdagingen. Hiervoor hebben wij af en toe ook informatie van u nodig. Wij zijn van mening dat uw persoonlijke informatie de uwe moet blijven. Daarom verzamelt of deelt KGS DIAMOND uw gegevens alleen als dat echt nodig is.

In deze privacyverklaring willen wij, KGS DIAMOND GROUP ("wij", "ons", "onze"), u of uw bedrijf ("u", "uw") graag informeren over wat wij met uw persoonlijke gegevens doen wanneer u contact met ons opneemt of een aankoop bij ons doet, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten.

Aangezien onze belangrijkste klanten andere professionele rechtspersonen zijn, kunnen veel van de gegevens die we verwerken niet worden gekwalificeerd als persoonlijke gegevens. Om in contact te blijven met onze zakelijke partners of andere bedrijven, zullen we echter toch in bepaalde mate persoonsgegevens moeten verwerken, aangezien de communicatie uiteraard wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van genoemde professionele rechtspersonen. Wanneer het persoonsgegevens betreft, zullen we deze in elk geval zorgvuldig verwerken met betrekking tot uw rechten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonlijke gegevens wil zeggen alle informatie met betrekking tot een individu (natuurlijke persoon), die het mogelijk zou maken om deze persoon direct of indirect te identificeren.

De categorieën persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen onder andere zijn uw:

 • Naam
 • Bedrijfsdetails, zoals de naam van uw bedrijf, uw functie in het bedrijf en het adres van het bedrijf en contactgegevens;
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Aankoopgeschiedenis
 • Klantnummer
 • Financiële details, vereist om uw betaling te verwerken, zoals bankrekening- of creditcardnummers, of uw belastingregistratienummer;
 • Activiteit op onze website, door middel van cookies. Zie voor meer informatie over cookies onder het kopje "Gebruik van cookies" aan het einde van deze privacyverklaring;
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons actief meedeelt in schriftelijke correspondentie, per telefoon of door onze elektronische contactformulieren in te vullen;

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u producten bij ons koopt via e-mail, online, telefonisch of persoonlijk
 • Wanneer we producten bij u kopen of contact op nemen met u, als vertegenwoordiger van onze handelspartners.
 • Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of onze verkoop voor ondersteuning
 • Wanneer u contact met ons opneemt op sociale media
 • Wanneer u ons uw informatie stuurt, bijvoorbeeld als een open sollicitatie of als reactie op een vacature, of om deel te nemen aan promoties
 • Wanneer u uw contactgegevens actief bij ons achterlaat, bijvoorbeeld op beurzen

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat zijn de wettelijke grondslagen om dit te doen?

Om u onze producten en diensten te kunnen leveren
When Wanneer u een verzoek indient bij KGS, hetzij voor services of om onze producten te kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om aan dit verzoek te voldoen. Dit betekent dat we uw gegevens onder meer kunnen gebruiken om uw bestelling correct in ons systeem in e voeren, uw betaling te verwerken, de goederen op het juiste adres af te leveren en met u te communiceren over elk van uw verzoeken zoals hierboven vermeld. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst voor producten of met ons communiceert, verwerken wij deze gegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze contracten.

Om met u of uw bedrijf te communiceren
Om onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we mogelijk bellen, e-mailen of anderszins contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat uw behoeften en verzoeken zo goed mogelijk worden nagekomen. Mogelijk hebben we uw gegevens ook nodig om u te informeren over onze producten en onze oplossingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. Dit omvat ook communicatie over wijzigingen in ons bestaande assortiment. We hebben ook uw gegevens nodig om te antwoorden op uw vragen of verzoeken die via ons online contactformulier of onze klantenservice zijn verzonden.

Voor deze communicatie, anders dan die genoemd in het vorige punt, vertrouwen we op onze legitieme zakelijke belangen als een wettige basis voor de verwerking. Als een bedrijf moeten we kunnen communiceren met onze (potentiële) klanten. We zorgen er altijd voor dat we onze belangen afwegen tegen uw rechten, wat betekent dat we uw gegevens niet verwerken als we van mening zijn dat uw rechten zwaarder wegen dan onze interesses.

Om onze operationele activiteiten te verbeteren
We kunnen gegevens bijhouden van uw aankoopgeschiedenis, zodat we onze service aan u kunnen aanpassen en zodat we u op een snellere en efficiëntere manier van dienst kunnen zijn.

Voor zover er sprake is van een voortdurende contractuele relatie verwerken wij deze gegevens omdat we dit noodzakelijk achten voor de uitvoering van onze contracten. Als een dergelijke relatie niet bestaat, zullen wij uw gegevens registreren omdat het in onze legitieme bedrijfsbelangen is om u een op maat gemaakte en efficiënte service aan te bieden. We zorgen er altijd voor dat we onze belangen afwegen tegen uw rechten, wat betekent dat we uw gegevens niet verwerken als we van mening zijn dat uw rechten zwaarder wegen dan onze interesses.

Om ons promotiemateriaal op maat te maken
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele e-mails en nieuwsbrieven te sturen. De inhoud van dit promotiemateriaal wordt op u afgestemd, op basis van uw aankoopgeschiedenis of voorkeursinstellingen.

Als u eerder bij ons heeft gekocht, maar niet specifiek uw voorkeursinstellingen hebt bijgewerkt, vertrouwen we op onze legitieme zakelijke belangen als een wettige grond voor de verwerking van uw gegevens. We sturen u op basis van uw aankoop nieuwsbrieven en productaanbiedingen waarvan wij denken dat u hier misschien geïnteresseerd in bent. We zorgen er altijd voor dat we onze belangen afwegen tegen uw rechten, wat betekent dat we uw gegevens niet verwerken als we van mening zijn dat uw rechten zwaarder wegen dan onze interesses.

Als alternatief zullen we op uw gedocumenteerde toestemming vertrouwen voor het ontvangen van dit promotiemateriaal als een wettige grond.

Om juridische zaken te behandelen
We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als dit een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld om onze belastingaangiften in te dienen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om fraude op te sporen, te voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties, in gerechtelijke procedures, om onze rechten of eigendommen te beschermen en om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.

In bepaalde gevallen is de rechtmatige reden voor deze verwerking dat we ons aan wettelijke verplichtingen moeten houden. In andere gevallen is de wettelijke grond te vinden in onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om onze rechten en eigendommen te beschermen. We zorgen er altijd voor dat we onze belangen afwegen tegen uw rechten, wat betekent dat we uw gegevens niet verwerken als we van mening zijn dat uw rechten zwaarder wegen dan onze interesses.

We kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, in overeenstemming met de context waarin de gegevens zijn verstrekt of waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. In ieder geval zullen we open zijn over het gebruik van uw gegevens en het doel met u communiceren waar nodig.

We gebruiken geen programma's of systemen die geautomatiseerde beslissingen voor ons nemen die van invloed kunnen zijn op personen of anderszins.

Hoe lang slaan wij uw persoonsgegevens veilig op?

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is om de doeleinden te bereiken die worden uiteengezet in deze privacyverklaring, waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld. De exacte bewaartermijnen variëren afhankelijk van het type gegevens en het doel waarvoor ze zijn verzameld. We onderhouden een intern register met bewaartermijnen en we streven ernaar procedures in te stellen die de tijdige verwijdering van gegevens vergemakkelijken.

In het geval van wettelijke verplichtingen, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als voorgeschreven door deze verplichtingen. In andere gevallen slaan we uw persoonlijke gegevens over het algemeen op zolang de zakelijke relatie voortduurt of voor zover hier wij hierop vooruitzicht hebben. Er wordt rekening gehouden met onze legitieme zakelijke belangen en uw rechten en belangen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden en we hebben dan ook geenszins de intentie om uw gegevens als een handelsartikel te behandelen. We kunnen in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde externe serviceproviders, die optreden als gegevensverwerkers. Wij zorgen voor de juiste uitvoering van contracten met deze gegevensverwerkers, zodat zij uw persoonlijke gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor wij hen hebben opgedragen deze te gebruiken. Het is hen niet toegestaan uw gegevens met anderen te delen, tenzij dit in het contract is gespecificeerd en vereist voor de service die wij hen hebben opgedragen te bieden.

Dit betekent dat we uw gegevens met derden kunnen delen om bestellingen voor producten te voltooien, bijvoorbeeld om bezorgdiensten te kunnen leveren of betalingen te verwerken.

Voor zover dit nog niet duidelijk is uit het bovenstaande, kunnen we specifiek uw gegevens ook delen met elk bedrijf binnen de KGS Diamond Group voor bovengenoemde doeleinden of vanwege gedeelde bedrijfsprocessen.

Derden waarmee we uw persoonlijke gegevens delen, kunnen ook derden omvatten die ons Customer Relationship Management ("CRM") tools leveren. Dit is elektronische software die ons helpt onze klantendatabase en administratie te organiseren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om uw informatie te delen met relevante autoriteiten of wetshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met groepsmaatschappijen buiten de Europese Economische Ruimte ("EEA") als dit nodig is om uw bestelling uit te voeren of wanneer u hier vooraf akkoord mee bent gegaan, bijvoorbeeld indien wij hebben afgesproken dat een van onze groepsmaatschappijen buiten de EEA uw bestelling zal afhandelen en uitvoeren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak voor ons, en wij nemen dit zeer serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, onvrijwillige publicatie en ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Sommige van deze maatregelen omvatten het gebruik van gecodeerde toegang, firewalls of splitsing van servertoegang. Uw gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor werknemers die voor de uitvoering van hun werk toegang tot uw gegevens nodig hebben.

Bovendien hebben we contractuele afspraken met derden die de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen voor zover ze deze verwerken.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet op de juiste manier worden beschermd of als u reden hebt om aan te nemen dat misbruik van uw gegevens plaatsvindt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Gebruik van cookies

Op onze website maken we beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een heel eenvoudig, klein tekstbestand dat door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website gebruiken we alleen technische en functionele cookies, samen met analytische cookies die geen persoonlijke gegevens bevatten. De cookies die we gebruiken, zijn er alleen om een optimale werking van onze website te garanderen en om de hoeveelheid unieke bezoekers naar verschillende pagina's te analyseren. Dit stelt ons in staat om onze webpagina voor uw gemak te optimaliseren, zonder inbreuk te maken op uw privacy.

We gebruiken alleen de volgende cookies op onze website:

Leverancier - Google Analytics
Cookie: _ga
Bewaartermijn: 2 years

Leverancier - Google Analytics
Cookie:_gid
Bewaartermijn: 24 hours

Leverancier - Google Analytics
Cookie:_gad
Bewaartermijn:1 minute

Reden: Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden, om unieke bezoeken aan pagina's op onze website bij te houden. Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen.

Uw rechten

Onder de GDPR zijn uw verschillende privacyrechten verder uitgebreid en deze omvatten nu uw:

Recht op informatie
U hebt het recht geïnformeerd te zijn over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, zoals wij met dit privacybeleid proberen te doen.

Recht van toegang
U hebt het recht op toegang tot alle persoonsgegevens die wij van u bewaren.*

Recht op rectificatie
U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens die wij bewaren te corrigeren, wijzigen, blokkeren of aan te vullen in het geval deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn of op een andere manier worden gebruikt in strijd met een wettelijke verplichting.

Recht op verwijdering
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Recht op vergetelheid
We zullen uw persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring, als u uw toestemming hebt ingetrokken of bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en als we ontdekken dat de verwerking illegaal is of dat wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens te verwijderen.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde wettelijke voorwaarden te beperken, wat betekent dat we de gegevens tijdelijk niet beschikbaar zullen maken en de verwerking zullen stoppen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U hebt het absolute recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. We zullen de verwerking voor dit doel altijd stoppen zodra dit redelijkerwijs mogelijk, wanneer verzocht. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking als we op onze legitieme belangen vertrouwen als een wettige reden. Afhankelijk van de omstandigheden, zullen we naar alle waarschijnlijkheid stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om ons een verzoek te sturen voor de overdracht van een kopie van alle persoonlijke gegevens die u ons actief heeft verstrekt, hetzij aan u, hetzij aan een onderneming die soortgelijke diensten aanbiedt.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of anderszins contact met ons wilt opnemen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u de contactgegevens gebruiken zoals hieronder beschreven onder "Verantwoordelijke voor deze privacyverklaring".

* Als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. We streven ernaar om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren en proberen dit altijd binnen vier weken te doen.

Als laatste rechtsmiddel hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij gegevens verwerken op een manier die in strijd is met wat in deze privacyverklaring wordt geschetst.

Verantwoordelijke voor de privacyverklaring:

De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring is:
KGS DIAMOND HOLDING BV
Industriestraat 2 | 8081 HG | Elburg (GLD) | The Netherlands


In geval van vragen of opmerkingen over dit beleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.